ویژگی های فایل قابل پرینت

ویژگی های فایل قابل پرینت


فایل باید در فرمت‌های STL، OBJ ارسال شود. ابعاد پرینت دستگاهcm ۲۰*۲۲*۲۳ می‌باشد، در صورت بزرگ‌تر بودن ابعاد کار مورد نظر، طرح به قطعات کوچک‌تر تبدیل و پس از پرینت به یکدیگر چسبانده می‌شود. این روند تاثیری بر کیفیت کار شما نداشته و سازهٔ مورد نظر به صورت یکپارچه و مستحکم برای شما عرضه می‌گردد.