طراحی سه بعدی

طراحی سه بعدی

طراحی قطعات که دارای حجم و از لحاظ برداری در محورهای X، Y، Z گسترده باشند را طراحی در سه بعد می‌گویند. نرم افزارهای زیادی بسته به کاربری در صنایع مختلف وجود دارند که می‌توان با آن‌ها طراحی سه بعدی نمود، از جمله ۳D MAX، RHINO، SOLIDWORK و...