ثبت سفارش خدمات پرینتر سه بعدی
قیمت طی 24 ساعت کاری به شما اعلام میگردد. قیمت هر ساعت پرینت 30000 تومان میباشد.
دقت پرینت *
دقت پرینت خود را انتخاب کنید
تعداد پرینت از فایل *
لطفا تعداد پرینت را مشخص کنید
نام و نام خانوادگی
لطفا تعداد پرینت را مشخص کنید
آدرس
لطفا تعداد پرینت را مشخص کنید
شماره موبایل
لطفا تعداد پرینت را مشخص کنید
ایمیل *
لطفا ایمیل معتبری را وارد کنید
آپلود فایل
ورودی نامعتبر