خدمات ما

خدمات پرینت سه بعدی سیب


خدمات ما شامل دو بخش می‌شود: بخش اول شامل خدمات پرینت و بخش دوم مربوط به فروش پرین‌تر سه بعدی می‌باشد

خدمات پرینت سه بعدی :
به طور خلاصه می‌توان گفت که روند کار به سه قسمت تقسیم می‌شود: قسمت اول گرفتن فایل از شما، قسمت دوم ساخت و پرینت طرح شما و قسمت سوم پست محصول ساخته شده برای شما.
در قسمت اول فایلی که شما برای ما می‌فرستید باید دارای شرایطی باشد که در قسمت ویژگی‌های فایل قابل پرینت می‌توانید مطالعه بفرمایید.
قسمت دوم و مشخصات پرینت: دقت دستگاه بین ۱۶ تا ۴۰۰ میکرون می‌باشد که این دقت گویای ضخامت لایه‌های تشکیل دهنده کار شما می‌باشد، ابعاد پرینت دستگاه cm ۲۰*۲۲*۲۳ می‌باشد، در صورت بزرگ‌تر بودن ابعاد کار مورد نظر، طرح به قطعات کوچک‌تر تبدیل و پس از پرینت به یکدیگر چسبانده می‌شود. این روند تاثیری بر کیفیت کار شما نداشته و سازهٔ مورد نظر به صورت یکپارچه و مستحکم به شما عرضه می‌گردد.

فروش پرینتر سه بعدی :
در مورد این بخش نیز در قسمت فروش پرینتر سه بعدی می‌توانید اطلاعات کسب نمایید.